سیستم صوتی و پیجینگ بخش زنان بیمارستان شهید بهشتی ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۵۱:۱۷

Project Description

سیستم صوتی و پیجینگ بخش زنان بیمارستان شهید بهشتی واقع در شهرستان شیراز، استان فارس در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۸۷ توسط گروه اجرایی فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما این امر را با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی و با هدف ایجاد فضایی آرام و دلپذیر انجام دادیم. نصب سیستم مذکور به گونه ای انجام شده که دستگاه مرکزی سیستم پخش صدا در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز به طور مداوم قابل استفاده بوده و پیام صوتی پخش شده به راحتی برای بیماران و پرسنل بیمارستان قابل شنیدن است.