مرکز کنترل صوت حرم حضرت ابالفضل (ع) ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۰:۵۱:۴۴

Project Description

این سیستم با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته EV و Montarbo ، در پنج زوم مجزا طراحی و نصب گردیده است .